Gabinet Dermatologii i Wenerologii
Dermatologia estetyczna

Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich  danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Kaczorowska Łódź 92-413, ul. Bacewicz 55
2) Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków wynikających m.in. z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  w celu realizacji świadczeń zdrowotnych i usług medycznych
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do skorzystania z usług gabinetu oraz na podstawie zgody;
3) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: dane medyczne, imię i nazwisko, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia
4) odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
5) Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6) Twoje  dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawne, do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ja wyrażałeś
7) posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy.
10) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

2013 Gabinet dermatologii i wenerologii Wykonanie strony DesignSpektrum
Ta strona zostawia pliki cookies na Twoim komputerze w celu zbierania statystyk odwiedzin. Możesz zmienić ustawienia dotyczące magazynowania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki stron.X